Archive for the ‘Езиково обучение’ Category

Детската академия на науките, изкуствата и спорта, съвместно с Фондация „За по-добро образование“, стартира работата по проект „Научи чужд език още по-добре!“

Проектът има за цел да предостави равни възможности за достъп до по-добро чуждоезиково обучение на децата от 1. до 7. клас включително. Първият етап от работата по проекта ще обхване 70 деца, разпределени според възрастта или уменията им, в седем възрастови групи.

През пролетната ваканция, от 04. до 08.04.2016 г., включително, всеки ден от 13.00 до 15.00 часа, децата ще имат възможност да работят интензивно под ръководството на опитен преподавател и да подобрят своите знания и умения в областта на избран от тях чужд език: английски, немски, френски, руски, китайски. В програмата са предвидени интерактивни часове, музикални и драматични методи на обучение, насочени към развитие на комуникативните умения на децата.

Цената за участие в заниманията е 50 лева за петте дни (10 астрономически часа) и се заплаща предварително, на място в офиса на Детската академия или по банков път

За презентацията е нужен JavaScript.

.

За участие е необходимо предварително записване чрез попълването на регистрационната форма: https://goo.gl/j1EF2a

Заплащането на таксата гарантира място на детето в съответната възрастова група. При отсъствие таксата не се възстановява.

Краен срок за записване: 01.04.2016 г. или до изчерпване на местата във всяка група.

Задължителни условия за провеждането на заниманията:
1. Минимален брой деца в група: 8
2. Максимален брой деца в група: 10.

За информация: 0888 222863.