Archive for the ‘Образование’ Category

Детската академия на науките, изкуствата и спорта, съвместно с Фондация „За по-добро образование“, стартира работата по проект „Научи чужд език още по-добре!“

Проектът има за цел да предостави равни възможности за достъп до по-добро чуждоезиково обучение на децата от 1. до 7. клас включително. Първият етап от работата по проекта ще обхване 70 деца, разпределени според възрастта или уменията им, в седем възрастови групи.

През пролетната ваканция, от 04. до 08.04.2016 г., включително, всеки ден от 13.00 до 15.00 часа, децата ще имат възможност да работят интензивно под ръководството на опитен преподавател и да подобрят своите знания и умения в областта на избран от тях чужд език: английски, немски, френски, руски, китайски. В програмата са предвидени интерактивни часове, музикални и драматични методи на обучение, насочени към развитие на комуникативните умения на децата.

Цената за участие в заниманията е 50 лева за петте дни (10 астрономически часа) и се заплаща предварително, на място в офиса на Детската академия или по банков път

За презентацията е нужен JavaScript.

.

За участие е необходимо предварително записване чрез попълването на регистрационната форма: https://goo.gl/j1EF2a

Заплащането на таксата гарантира място на детето в съответната възрастова група. При отсъствие таксата не се възстановява.

Краен срок за записване: 01.04.2016 г. или до изчерпване на местата във всяка група.

Задължителни условия за провеждането на заниманията:
1. Минимален брой деца в група: 8
2. Максимален брой деца в група: 10.

За информация: 0888 222863.

Детската академия на науките, изкуствата и спорта, съвместно с Фондация „За по-добро образование“, стартира работата по проект „Стани приятел с математиката!“

Проектът има за цел да предостави равни възможности за достъп до по-добро образование на децата от 1. до 4. клас включително. Първият етап от работата по проекта ще обхване 100 деца, разпределени в четири възрастови групи.

През пролетната ваканция, от 04. до 08.04.2016 г., включително, всеки ден от 10.00 до 12.00 часа, децата ще имат възможност да работят интензивно под ръководството на опитен преподавател и да подобрят своите знания и умения в областта на математиката. В програмата са предвидени забавни задачи, логически задачи, нестандартни и състезателни задачи, както и много любими игри и забавления за всяко дете, което (все още) не е фен на математиката 🙂

Цената за участие в заниманията е 50 лева за петте дни (10 астрономически часа) и се заплаща предварително, на място в офиса на Детската академия или по банков път .Vol-7-Issue-1-Math-is-FunЗа участие е необходимо предварително записване чрез попълването на регистрационната форма, публикувана на нашия сайт: http://www.childrens-academy-bg.com/index.php?page=novini&article=282

Заплащането на таксата гарантира място на детето в съответната възрастова група.

Краен срок за записване: 01.04.2016 г. или до изчерпване на местата във всяка група.

Уважаеми родители,

Както знаете, една от целите на нашия екип е да осигурим изпреварващо и надграждащо обучение на всички наши възпитаници, за да бъдат отлично подготвени и уверени в себе си на изпитите след 7. клас. Успехът на тези изпити им дава възможност да продължат своето образование в сферата, която са избрали.

Оновните фактори за постигането на отлични резултати на всеки един изпит са задълбочената, системна подготовка и увереността в собствените знания и възможности.

Именно затова бихме искали да Ви обърнем внимание на факта, че за децата, които ще кандидатстват с български език и литература след 7. клас, е по-добре да започнат да работят за затвърждаването и задълбочаването на своите знания в 5. клас, а не в 6. или 7. клас. Подобно решение гарантира два важни елемента от постигането на крайната цел, а именно отлично ниво на овладяване на изпитния материал и липсата на напрежение в годината, когато детето е в 7. клас.

Голяма част от изпитния материал, предвиден във формàта на изпита след 7. клас, се изучава в 5. клас и след това, в по-разширен вариант, в 6. клас. Изключително важно е да се поставят добри основи и в края на 5. клас детето да притежава солидни знания, върху чиято база в 6. клас ще може да се надгражда лесно и бързо.

Нашият опит показва, че краят на първия учебен срок – началото на втория срок в 5. клас е удачен вариант за начало на системна и по-задълбочена работа по български език и литература, тъй като вече е преподадена съществена част от предвидения учебен материал. Но предвид големия обем и сложност на материята, децата не винаги успяват да осмислят добре наученото и често се затрудняват при практическото му приложение.

С цел да установите дали Вашето дете има пропуски и евентуално къде изпитва затруднения, Ви предлагаме серия от публикации с тестови задачи, които ще Ви ориентират. Ще публикуваме различни по степен на трудност задачи от всички раздели на предвидения учебен материал по български език и литература, както и цели тестове, които смятаме за добре формулирани и структурирани. Към всеки от разделите ще Ви предоставим и теоретични насоки, които бихте могли да ползвате като „резюме“. Ако е необходимо да посочим отговор на някой от въпросите, или са нужни допълнителни разяснения, Ви молим да ни пишете (като коментар към съответната публикация или на електронната ни поща: office@childrens-academy-bg.com).

Първите публикации, които подготвихме, са от раздел „Фонетика“. Теоретичните насоки и задачите за упражнение можете да намерите тук: http://www.childrens-academy-bg.com/index.php?page=BEL-5

Коефициентът на интелигентност (на английски: Intelligence Quotient, IQ) е цифров резултат, получен от решаване на серия стандартизирани тестове, разработени с цел определяне на степента на интелигентност (когнитивна способност, интелигентност) на един индивид, в дадена възрастова група, в сравнение с останалата част от населението. Тези тестови въпроси са логически, пространствени, математически и вербални.

Установено е, че провеждането на музикално обучение в детството корелира с по-високо от средното IQ . В проучване, публикувано през 2004 г., е посочено, че 6-годишни деца, които са получили музикално обучение (уроци по пеене или уроци по пиано), имат средно увеличение на IQ със 7.0 точки, а децата, които са получили алтернативно обучение (напр. драма ) или никакво обучение, имат средно увеличение на IQ от само 4,3 точки (което може да бъде и следствие от влизането на децата в началното училище ).

Въпреки че нарастването на IQ не е драматично, може да се заключи, че уроците по музика имат положителен ефект върху децата, особено ако са в по-ранна възраст . Съществува хипотезата, че подобренията в IQ, вследствие музикално образование, се дължат на факта, че музикалните уроци насърчават множество преживявания, които генерират прогресивно развитие наImage широк диапазон на възможности у децата.

Източници:

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.

Glenn Schellenberg, E. (2004). „Music Lessons Enhance IQ“. Psychological Science 15 (8): 511–4.

Glenn Schellenberg, E. (2006). „Long-term positive associations between music lessons and IQ“. Journal of Educational Psychology 98 (2): 457–468.

C. Stough, B. Kerkin, T. C. Bates and G. Mangan. (1994). Music and spatial IQ. Personality & Individual Differences, 17.

Schellenberg, E. Glenn (December 2011). „Music Lessons, Emotional Intelligence, and IQ“. Music Perception: An Interdisciplinary Journal, 29 (2): 185–194.

 

В края на месец януари 2014 год., в Детската академия на науките, изкуствата и спорта ще стартира нова, надграждаща програма по математика за ученици от 1. до 7. клас, наречена „Школа по математика за талантливи деца“.

Заниманията в Школата ще протичат под формата на интензивна подготовка за предстоящите състезания по математика, сред които са и предвидените в по-кратки срокове турнири с по-висока степен на трудност като „Роман Хайнацки”, „Математика без граници”, „Европейско кенгуру”.

Всички групи са съставени от 6 деца максимум. Заниманията ще се провеждат веднъж или два пъти седмично, с продължителност 120 минути, на адрес: София 1606, ул. Бузлуджа 19, ет. 2.

Цена: 20 лева на занимание.

За информация и записване: 02 9651083; 0899 757009; 0888 222863; 0876 929249.

Краен срок за записване: 20.01.2014 год.Image