Кога е добре да започне подготовката по БЕЛ за кандидатстване след 7. клас?

Posted: 29/12/2013 in Изпити след 7. клас
Етикети:, , ,

Уважаеми родители,

Както знаете, една от целите на нашия екип е да осигурим изпреварващо и надграждащо обучение на всички наши възпитаници, за да бъдат отлично подготвени и уверени в себе си на изпитите след 7. клас. Успехът на тези изпити им дава възможност да продължат своето образование в сферата, която са избрали.

Оновните фактори за постигането на отлични резултати на всеки един изпит са задълбочената, системна подготовка и увереността в собствените знания и възможности.

Именно затова бихме искали да Ви обърнем внимание на факта, че за децата, които ще кандидатстват с български език и литература след 7. клас, е по-добре да започнат да работят за затвърждаването и задълбочаването на своите знания в 5. клас, а не в 6. или 7. клас. Подобно решение гарантира два важни елемента от постигането на крайната цел, а именно отлично ниво на овладяване на изпитния материал и липсата на напрежение в годината, когато детето е в 7. клас.

Голяма част от изпитния материал, предвиден във формàта на изпита след 7. клас, се изучава в 5. клас и след това, в по-разширен вариант, в 6. клас. Изключително важно е да се поставят добри основи и в края на 5. клас детето да притежава солидни знания, върху чиято база в 6. клас ще може да се надгражда лесно и бързо.

Нашият опит показва, че краят на първия учебен срок – началото на втория срок в 5. клас е удачен вариант за начало на системна и по-задълбочена работа по български език и литература, тъй като вече е преподадена съществена част от предвидения учебен материал. Но предвид големия обем и сложност на материята, децата не винаги успяват да осмислят добре наученото и често се затрудняват при практическото му приложение.

С цел да установите дали Вашето дете има пропуски и евентуално къде изпитва затруднения, Ви предлагаме серия от публикации с тестови задачи, които ще Ви ориентират. Ще публикуваме различни по степен на трудност задачи от всички раздели на предвидения учебен материал по български език и литература, както и цели тестове, които смятаме за добре формулирани и структурирани. Към всеки от разделите ще Ви предоставим и теоретични насоки, които бихте могли да ползвате като „резюме“. Ако е необходимо да посочим отговор на някой от въпросите, или са нужни допълнителни разяснения, Ви молим да ни пишете (като коментар към съответната публикация или на електронната ни поща: office@childrens-academy-bg.com).

Първите публикации, които подготвихме, са от раздел „Фонетика“. Теоретичните насоки и задачите за упражнение можете да намерите тук: http://www.childrens-academy-bg.com/index.php?page=BEL-5

Коментарите са изключени.