Архив за декември, 2013

Уважаеми родители,

Както знаете, една от целите на нашия екип е да осигурим изпреварващо и надграждащо обучение на всички наши възпитаници, за да бъдат отлично подготвени и уверени в себе си на изпитите след 7. клас. Успехът на тези изпити им дава възможност да продължат своето образование в сферата, която са избрали.

Оновните фактори за постигането на отлични резултати на всеки един изпит са задълбочената, системна подготовка и увереността в собствените знания и възможности.

Именно затова бихме искали да Ви обърнем внимание на факта, че за децата, които ще кандидатстват с български език и литература след 7. клас, е по-добре да започнат да работят за затвърждаването и задълбочаването на своите знания в 5. клас, а не в 6. или 7. клас. Подобно решение гарантира два важни елемента от постигането на крайната цел, а именно отлично ниво на овладяване на изпитния материал и липсата на напрежение в годината, когато детето е в 7. клас.

Голяма част от изпитния материал, предвиден във формàта на изпита след 7. клас, се изучава в 5. клас и след това, в по-разширен вариант, в 6. клас. Изключително важно е да се поставят добри основи и в края на 5. клас детето да притежава солидни знания, върху чиято база в 6. клас ще може да се надгражда лесно и бързо.

Нашият опит показва, че краят на първия учебен срок – началото на втория срок в 5. клас е удачен вариант за начало на системна и по-задълбочена работа по български език и литература, тъй като вече е преподадена съществена част от предвидения учебен материал. Но предвид големия обем и сложност на материята, децата не винаги успяват да осмислят добре наученото и често се затрудняват при практическото му приложение.

С цел да установите дали Вашето дете има пропуски и евентуално къде изпитва затруднения, Ви предлагаме серия от публикации с тестови задачи, които ще Ви ориентират. Ще публикуваме различни по степен на трудност задачи от всички раздели на предвидения учебен материал по български език и литература, както и цели тестове, които смятаме за добре формулирани и структурирани. Към всеки от разделите ще Ви предоставим и теоретични насоки, които бихте могли да ползвате като „резюме“. Ако е необходимо да посочим отговор на някой от въпросите, или са нужни допълнителни разяснения, Ви молим да ни пишете (като коментар към съответната публикация или на електронната ни поща: office@childrens-academy-bg.com).

Първите публикации, които подготвихме, са от раздел „Фонетика“. Теоретичните насоки и задачите за упражнение можете да намерите тук: http://www.childrens-academy-bg.com/index.php?page=BEL-5

Проучването, проведено сред младежи на възраст 16-18 години в 8 държави в продължение на 15 месеца, показва нарастваща тенденция за отказ от ползването на Фейсбук и засилващ се интерес към други, по-опростени като структура и употреба социални мрежи. Сред главните причини за намаляването на интереса към Фейсбук е по-масовото използване на тази социална мрежа от страна на родителите и възможностите, които могат да се ползват за контрол над младите хора. Водещият страх е свързан с настъпването на „деня, в който майка ти ти праща покана за приятелство“.

Източник: http://www.smh.com.au/digital-life/digital-life-news/facebook-is-dead-and-buried-replaced-by-simpler-networks-study-finds-20131228-300f7.html

Коефициентът на интелигентност (на английски: Intelligence Quotient, IQ) е цифров резултат, получен от решаване на серия стандартизирани тестове, разработени с цел определяне на степента на интелигентност (когнитивна способност, интелигентност) на един индивид, в дадена възрастова група, в сравнение с останалата част от населението. Тези тестови въпроси са логически, пространствени, математически и вербални.

Установено е, че провеждането на музикално обучение в детството корелира с по-високо от средното IQ . В проучване, публикувано през 2004 г., е посочено, че 6-годишни деца, които са получили музикално обучение (уроци по пеене или уроци по пиано), имат средно увеличение на IQ със 7.0 точки, а децата, които са получили алтернативно обучение (напр. драма ) или никакво обучение, имат средно увеличение на IQ от само 4,3 точки (което може да бъде и следствие от влизането на децата в началното училище ).

Въпреки че нарастването на IQ не е драматично, може да се заключи, че уроците по музика имат положителен ефект върху децата, особено ако са в по-ранна възраст . Съществува хипотезата, че подобренията в IQ, вследствие музикално образование, се дължат на факта, че музикалните уроци насърчават множество преживявания, които генерират прогресивно развитие наImage широк диапазон на възможности у децата.

Източници:

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.

Glenn Schellenberg, E. (2004). „Music Lessons Enhance IQ“. Psychological Science 15 (8): 511–4.

Glenn Schellenberg, E. (2006). „Long-term positive associations between music lessons and IQ“. Journal of Educational Psychology 98 (2): 457–468.

C. Stough, B. Kerkin, T. C. Bates and G. Mangan. (1994). Music and spatial IQ. Personality & Individual Differences, 17.

Schellenberg, E. Glenn (December 2011). „Music Lessons, Emotional Intelligence, and IQ“. Music Perception: An Interdisciplinary Journal, 29 (2): 185–194.

 

В края на месец януари 2014 год., в Детската академия на науките, изкуствата и спорта ще стартира нова, надграждаща програма по математика за ученици от 1. до 7. клас, наречена „Школа по математика за талантливи деца“.

Заниманията в Школата ще протичат под формата на интензивна подготовка за предстоящите състезания по математика, сред които са и предвидените в по-кратки срокове турнири с по-висока степен на трудност като „Роман Хайнацки”, „Математика без граници”, „Европейско кенгуру”.

Всички групи са съставени от 6 деца максимум. Заниманията ще се провеждат веднъж или два пъти седмично, с продължителност 120 минути, на адрес: София 1606, ул. Бузлуджа 19, ет. 2.

Цена: 20 лева на занимание.

За информация и записване: 02 9651083; 0899 757009; 0888 222863; 0876 929249.

Краен срок за записване: 20.01.2014 год.Image

Коледа

Posted: 21/12/2013 in Дневник